Veel rijden en ook nog shoppen

We zullen er wat voor over moeten hebben om te kunnen snorkelen op de Keys. De sleutel hiertoe zit hem niet alleen in de snorkelcursus die we thuis nog even gevolgd hebben en ook niet alleen in de aanschaf van de benodigde uitrusting. Nee, het zit hem ook in het aantal extra kilometers die we…